Geomříže XGrid PET

Geomříže pro vyztužování svahů nebo stabilizaci podkladních vrstev vyrobené z PET s ochrannou vrstvou PVC.

Výrobková řada je odstupňovaná podle pevnosti v tahu od 20 do 600 kN/m.

Výztužná geomříž XGrid PET je zvlášť vhodná pro zlepšování geotechnických vlastností zeminy, zejména pro stavbu silničních a železničních náspů, opěrných zdí a jiných opěrných konstrukcí: břehů kanálů a vodních toků, sanace sesuvů a řadu dalších aplikací.

Realizace Geomříže XGrid PET
Technická dokumentace
2011 © TEGOLA | Redakční systém MultiCMS