Toto jsou jediné oficiální webové stránky naší společnosti Tegola Bohemia, s.r.o. v České republice a na Slovensku. Upozorňujeme, že následující společnosti nejsou našimi smluvními partnery a naší společnost nezastupují: D.S.M. Praha (levnestavebniny.cz), COVERNIT ČR (swisshobby.cz), PK Profiles , Hille CZ, Hiltech CZ.

Postup instalace protierozních sítí a rohoží

Hřebíkovaný svah:

Pro správnou funkci protierozního opatření je nutné především zvolit vhodný výrobek. Platí, že čím strmější svah, tím tlustší prostorová struktura protierozní vrstvy je třeba. Velmi obecně lze říci, že v našich podnebných podmínkách fungují plošné výrobky v protierozní funkci maximálně do sklonu svahu 1:1. Při větší strmosti je nezbytné zvolit rohož s prostorovou strukturou.

Správné ukotvení protierozní vrstvy je další podmínkou fungování systému. Obecně: sítě, matrace a rohože se rozbalují po spádnici svahu, kladou se s přesahem v kraji role a v koruně a v patě svahu je třeba je kotvit do zemního zámku. Délka a četnost kotev se řídí konkrétními podmínkami dané stavby.

Geosyntetikum musí plnoplošně přiléhat k podkladu, jinak opatření není účinné.

Podrobné informace jsou uvedeny v instalačním postupu.

Technická dokumentaceInstalační postup KMat
2011 © TEGOLA | Redakční systém MultiCMS