Toto jsou jediné oficiální webové stránky naší společnosti Tegola Bohemia, s.r.o. v České republice a na Slovensku. Upozorňujeme, že následující společnosti nejsou našimi smluvními partnery a naší společnost nezastupují: D.S.M. Praha (levnestavebniny.cz), COVERNIT ČR (swisshobby.cz), PK Profiles , Hille CZ, Hiltech CZ.

Nopové fólie

TEFOND

Unikátní patentovaný systém profilovaných izolačních HDPE fólií. Vynikající difúzní vlastnosti proti průniku vodních par a plynů. Díky vyjímečným mechanickým vlastnostem lze TEFOND používat
i pro zlepšení únosnosti podloží. Spojení mezi jednotlivými pásy je usnadněno tím, že nopy do sebe při přiložení zapadají. U části sortimentu je spoj z výroby doplněn o samolepící izolační pásy.

6 modifikací pro různé druhy použití:

TEFOND: základní verze. Používá jako drenážní a ochranná vrstva ve spodních stavbách, jako podkladní vrstva pro suché kladení dlažby a podobně.

TEFOND PLUS: základní verze opatřená v kraji role butylovým samolepícím pásem. Kromě použití jako u fólie Tefond lze tento materiál aplikovat v místech, kde se od něj očekává vodonepropustnost nebo plynotěsnost.

TEFOND HP: HDPE nopová fólie s vysokou pevností v tlaku. Studené spoje v kraji role jsou zajišťeny butylovým samolepícím pásem. Díky vyjímečným mechanickým vlastnostem lze tento výrobek aplikovat ve spodních stavbách budov nebo v dopravních stavbách, kde je nutno zlepšovat parametry podloží.

TEFOND DRAIN: HDPE nopová fólie polaminovaná netkanou separační a filtrační PET geotextilií. Kompozit splňuje současně ochrannou, hydroizolační a drenážní funkci.

TEFOND DRAIN PLUS: HDPE nopová fólie polaminovaná tkanou separační a filtrační PP geotextilií. Těsnost spojů proti kapalinám a plynům zajišťuje bitumenový samolepící pás v kraji role.

TEFOND DRAIN PLUS NW: HDPE nopová fólie polaminovaná netkanou separační a filtrační PP geotextilií. Těsnost spojů proti kapalinám a plynům zajišťuje bitumenový samolepící pás v kraji role.

 

ISOSTUD

Ideální řešení pro ekonomickou ochranu stavebních konstrukcí a vytváření drenážních systémů. ISOSTUD je nopová folie vyrobená z vysokohustotního polyetylenu (HDPE), jejíž speciální vytvarování zaručuje vysokou pevnost v tahu a v tlaku. ISOSTUD se používá jako ochrana živičných pásů, svislých stěn a základů a může být použit také na terasách, plochých střechách a střešních zahradách.

ISOSTUD GEO P: drenážní geokompozit tvořený jádrem z nopové fólie ISOSTUD a nalaminova-
nou filtrační a separační netkanou geotextilií. ISOSTUD GEO P se vyrábí v šířkách až do 4,8 m, což umožňuje pokládku s minimem spojů. Spojení mezi jednotlivými pásy je usnadněno tím, že nopy
do sebe při přiložení zapadají.

 

MAXISTUD

Profilovaná fólie z vysokohustotního polyethylenu (HDPE), určená pro namáhané drenážní vrstvy
ve stavební výrobě. Používá se tam, kde je nutno zabezpečit vysokou drenážní kapacitu konkrétního souvrství. Fólie v provedení MAXISTUD F je v horním líci perforovaná. Ve skladbách zelených střech splňuje současně funkci drenážní a hydroakumulační.

Realizace Nopové fólie
Technická dokumentaceCE certifikát MAXISTUDCE certifikát I.CE certifikát II.Prohlášení o vlastnostech ISOSTUDProhlášení o vlastnostech ISOSTUD 400Prohlášení o vlastnostech ISOSTUD GEO PKatalog produktů ISOSTUDProhlášení o vlastnostech MAXISTUDTechnický manuál TEFONDProhlášení o vlastnostech TEFONDDifuze radonu fólií TEFONDProhlášení o vlastnostech TEFOND HPProhlášení o vlastnostech TEFOND PLUS
2011 © TEGOLA | Redakční systém MultiCMS